Tijdelijke woonruimte in Drieborg

Tijdelijke woonruimte in Drieborg

  • Buiten vakantieperiode beschikbaar voor tijdelijke bewoning in geval van echtscheiding of anderszins met een maximum van 6 maanden.
  • Deze woning voor 3 à 4 personen heeft twee slaapkamers en een badkamer met douche.
  • Het pand is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte
  • De verhuur is inclusief gebruikelijke kosten van gemeentelijke belastingen, verwarming, verlichting, water, Ziggo etc.
  • De gebruiker zal per maand een bedrag van Euro 800,- in rekening worden gebracht.
  • Indien de huurder bovengenoemde kosten aantoonbaar niet of gedeeltelijk niet kan opbrengen, wordt naar een andere oplossing gezocht.
  • Aan het einde van de gebruiksperiode wordt aan de huurder gevraagd, indien hij/zij er de mogelijkheid toe heeft een eenmalige donatie te doen aan het project voedselaankoop voor de voedselbank Oldambt van de Stichting Amets of een vaste kleine donateur te worden.
  • De gebruiker wordt geacht de woning schoon te houden en schoon op te leveren.
  • De gebruiker dient de tuin te onderhouden.